Przedszkola, Szkoły podstawowe, Licea


„Park nauki i zabawy” LUDKOLAND przy ul. Wróblewskiego 9 we Wrocławiu, to w naszym przekonaniu pod wieloma względami niepowtarzalne miejsce. Zarówno ze względu na swoją lokalizację, obszar, jak i wyposażenie oraz możliwość obiektu.

Wygląda na to, że czasy kilkudniowych, wyjazdowych „zielonych szkół” mamy już za sobą. Ograniczenia czasowe i finansowe sprawiają, że warto się zastanowić nad jednym lub kilkoma dniami plenerowych dni lekcyjnych we Wrocławiu, na które dojechać można środkami komunikacji miejskiej.

Preferowane przez nas przedmioty to: historia, wychowanie muzyczne, wychowanie fizyczne i geografia. Dzień szkolny w LUDKOLANDZIE, składa się z trzech zasadniczych segmentów: edukacji, rywalizacji sportowej i biesiady. Pierwiastek edukacyjny, ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży burzliwą historią ŚLĄSKA – naszej małej ojczyzny, oraz jej walorami krajobrazowymi i zabytkowymi. Sport, czyli nietypowa plenerowa lekcja wychowania fizycznego w nietypowej rywalizacji, pomoże rozpoznać lepiej ogólną kondycję uczniów i ich charaktery.

Podobną funkcję pełni biesiada przy ognisku. Zachęca do ujawniania talentów poszczególnych osób, rozwija indywidualnie i integruje grupę.

Oczywiście wszystkie elementy, składające się na ten szczególny dzień w naszej szkole (przedszkolu), przenikają się ze sobą. Elementem biesiady mogą być np. tematyczne piosenki czy gawęda historyczna.